Met trots laten wij jullie weten dat het boek van Sjoerdje, Kanker op mijn bagagedrager, is verschenen.

In dit boek doet Sjoerdje op bijzondere wijze verslag van haar laatste jaren. Hoe ze overal steeds weer lichtpuntjes zag. Hoe ze genoot van warmte en vriendschap. Wat haar kracht en energie gaf. Een aansprekend, inspirerend en baanbrekend boek.

Op zaterdag 21 januari hebben wij het boek overhandigd gekregen van de uitgeefster van Elikser, Jitske Kingma. Tijdens een lunch, verzorgd door Margot Schotanus, hebben we stil gestaan bij het leven van Sjoerdje en de totstandkoming van haar boek. Een ontroerend moment om het boek, na een intensief proces, nu fysiek in handen te hebben.

Wil je het ook lezen? Het is te bestellen via Uitgeverij Elikser. Een deel van de verkoopprijs gaat naar de stichting.