Beleidsplan Stichting Lichtstraal

RSIN                            859206750

KVK nummer              72707097

BTW ID                         NL001300466B93

Postadres                    Julianalaan 49c 8931 AC Leeuwarden

Datum oprichting       27-09-2018

Mailadres                   stichtinglichtstraal@gmail.com

Triodosbank                NL 58TRIO 0788818805

Bestuur                       Mw J. Spruit, secretaris

                                    Mw HCG Teeuw, penningmeester

                                    Mw M. van Boxtel-Grootherder

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
De doelstelling van Stichting Lichtstraal is om van deze wereld een betere plek te maken. Een plek die de veiligheid kan bieden om je te herinneren wie je in aanleg, in wezen, werkelijk bent. En anderen te ondersteunen bij hetzelfde proces. Verbinding is onze leidraad.

Doelgroep:
Om dit te bereiken wil Stichting Lichtstraal (financieel) kleine ZZP-ers, die bewustwordingsprocessen bij zichzelf en anderen faciliteren en ondersteunen, helpen bij de investeringen die vaak nodig zijn om iets van de grond te krijgen. De werkwijze die de aanvrager toepast is niet van belang. Wel is van belang dat hij/zij een ander niets opdringt, hoe goed het ook bedoelt is. Dat de grenzen van de ander respecteert worden, maar wel probeert te enthousiasmeren en motiveren om het mooiste in onszelf en de ander naar boven te halen.

Besteding van vermogen:
Zo kan het nodig zijn om een zaal te huren, zonder dat je kunt annuleren bij onvoldoende inschrijving, of je moet hoge reiskosten maken, affiches laten maken, een website in de lucht houden. Het gaat hierbij heel uitdrukkelijk niet om het declareren van je inkomen. Dat is een ondernemersrisico.

De wijze van verwerving van inkomsten
– Inkomsten uit de erven van een van de oprichters: Sjoerdje Bourgonje.
– Donaties van mensen die het gedachtengoed een warm hart toedragen.
– Werven van donateurs via een nieuwbrief/blog.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
De stichting legt verantwoording af over de te ondersteunen projecten via de nieuwsbrief en de website onder: Projecten.
De stichting heeft een zakelijke bankrekening bij Triodos: Jaarlijks zal en een jaaroverzicht van de inkomsten en uitgaven gepresenteerd worden in de bestuursvergadering.
Aanvraag voor projecten die binnen het gedachtegoed van Sjoerdje Bourgonje, en daarmee bij Stichting Lichtstraal past, kunnen gemaild worden naar stichtinglichtstraal@gmail.com. Met een projectbeschrijving en op welke wijze Stichting Lichtstraal kan ondersteunen. Vervolgens neemt de stichting contact op met de aanvrager.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Zij kunnen een declaratie voor reiskosten en onkosten indienen.