De doelstelling van Stichting Lichtstraal is om van deze wereld een betere plek te maken. Een plek die de veiligheid kan bieden om je te herinneren wie je in aanleg, in wezen, werkelijk bent. En anderen te ondersteunen bij hetzelfde proces. Verbinding is onze leidraad.

Om dit te bereiken wil Stichting Lichtstraal initiatieven, die bewustwordingsprocessen bij zichzelf en anderen faciliteren en ondersteunen, helpen bij de investeringen die vaak nodig zijn om iets van de grond te krijgen.

Zo kan het nodig zijn om een zaal te huren, zonder dat je kunt annuleren bij onvoldoende inschrijving, of je moet hoge reiskosten maken, affiches laten maken, een website in de lucht houden. Het gaat hierbij heel uitdrukkelijk niet om het declareren van je inkomen. Dat is een ondernemersrisico.

De werkwijze die jij toepast is niet van belang. Wel is van belang dat jij een ander niets opdringt, hoe goed je het ook bedoelt. Dat je de grenzen van de ander respecteert maar wel probeert te enthousiasmeren en motiveren om het mooiste in onszelf en de ander naar boven te halen.

Wellicht is het ook mogelijk met elkaar samen te werken op enige manier. Daar zou de Stichting Lichtstraal mogelijk ondersteunend in kunnen zijn. We gaan graag met je in gesprek.