Sjoerdje Bourgonje richtte Stichting Lichtstraal op, omdat ze haar werk niet voort kon zetten. Haar nalatenschap was het beginkapitaal van de Stichting.

We hopen dat we veel aanvragen om ondersteuning van mooie projecten binnen mogen krijgen en ook mogen honoreren. Dan is het kapitaal van de Stichting op een gegeven moment uitgeput.

Draag jij Stichting Lichtstraal een warm hart toe of heb je goede herinneringen aan Sjoerdje, dan zou het fijn zijn dat je een bedrag stort op ons rekeningnummer NL58TRIO0788818805. Eenmalig of nog liever met enige regelmaat. 

Wij leggen verantwoording af over de projecten die we ondersteunen.