Privacy beleid Stichting Lichtstraal

Hiermee informeert Stichting Lichtstraal hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken die jij ons verstrekt of die wij via onze website(s) verkrijgen. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 22 december 2019. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen.

Over Stichting Lichtstraal
Dit is de privacyverklaring van Stichting Lichtstraal, gevestigd te Julianalaan 49c, 89131 AC Leeuwarden.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan:stichtinglichtstraal@gmail.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Stichting Lichtstraal verwerkt persoonsgegevens die je zelf verschaft aan Stichting Lichtstraal, zoals bij telefonisch of mailcontact t.b.v. het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met Stichting Lichtstraal of je verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.

De persoonsgegevens die je aan Stichting Lichtstraal verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor je deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy. Indien je, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Stichting Lichtstraal uitsluitend verwerkt om je contactverzoek te kunnen behanelen. Indien je een overeenkomst met Stichting Lichtstraal hebt gesloten, worden de door jou in dat kader opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Voor het versturen van nieuwsbrieven met relevantie informatie en ontwikkelingen gebruiken wij je naam en e-mailadres. Je kunt je je ten allen tijde afmelden onder aan de nieuwsbrief.

Om onze website goed en snel te laten werken maken wij gebruik van de standaard website cookies. De website is beveiligd met een SSL certificaat, voor het veilig versturen van alle persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze doelstelling: (financieel) kleine ZZP-ers, die bewustwordingsprocessen bij zichzelf en anderen faciliteren en ondersteunen, helpen bij de investeringen. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?
Zonder uw toestemming verstrekt Stichting Lichtstraal je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de stichting met je heeft, tenzij de stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens
Je hebt het recht Stichting Lichtstraal te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting Lichtstraal deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Indien je niet langer berichten van ons wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kun je je daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e- mailbericht. Je kunt je ook afmelden door contact met ons op te nemen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Stichting Lichtstraal treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Harriet Teeuw
Email: stichtinglichtstraal@gmail.com
Telefoonnummer: 06-24750585