Welkom bij Stichting Lichtstraal

Je mag zijn wie je bent.

Sjoerdje Bourgonje

Stichting Lichtstraal is in 2018 in het leven geroepen door Sjoerdje Bourgonje. De stichting heeft als doelstelling het ondersteunen van (financieel) kleine ZZP-ers die zich inzetten voor het faciliteren/ondersteunen van bewustwordingsprocessen in zichzelf en anderen. Daarover leest je op deze website meer.

Om de sfeer aan te geven waarbinnen Stichting Lichtstraal werkt, noemen we een aantal kernbegrippen:

- Verbinding
- Een lichte energie
- Buiten de kaders durven denken, voelen en handelen
- Veiligheid
- Daadkracht
- Zuiverheid
- Speelsheid
- Openheid
- Erkenning geven aan wat zich aandient
- Zonder oordeel
- Her-innering
- Kleur bekennen
Hieronder lees je meer over de meest recente projecten die wij steunen.
Carousel controls