Welkom bij Stichting Lichtstraal

Je mag zijn wie je bent.

Sjoerdje Bourgonje
21-04-1957 – 25-12-2019

Stichting Lichtstraal is in 2018 in het leven geroepen door Sjoerdje Bourgonje. De stichting heeft als doelstelling het ondersteunen van initiatieven die zich inzetten voor het faciliteren/ondersteunen van bewustwordingsprocessen in zichzelf en anderen. Daarover leest je op deze website meer.

Om de sfeer aan te geven waarbinnen Stichting Lichtstraal werkt, noemen we een aantal kernbegrippen: Verbinding, Een lichte energie, Buiten de kaders durven denken, voelen en handelen, Veiligheid, Daadkracht, Zuiverheid, Speelsheid, Openheid, Erkenning geven aan wat zich aandient, Zonder oordeel, Her-innering, Kleur bekennen.

Boek ‘Kanker op mijn bagagedrager’
In dit boek doet Sjoerdje op bijzondere wijze verslag van haar laatste jaren. Hoe ze overal steeds weer lichtpuntjes zag. Hoe ze genoot van warmte en vriendschap. Wat haar kracht en energie gaf. Een aansprekend, inspirerend en baanbrekend boek. Lees verder >>.

Verbindingsdag 2023
Zondag 14 mei hebben we stilgestaan bij datgene wat Sjoerdje tijdens en na haar leven ons heeft nagelaten. Sjoerdje voelde dat er ruimte gecreëerd mag worden voor zelfontwikkeling en vooral ook dat het leven gevierd mag worden! Het was een mooie, verbindende dag. Lees verder >>.

Hieronder lees je meer over de meest recente projecten die wij steunen.
Carrousel controle