Welkom bij Stichting Lichtstraal

Je mag zijn wie je bent.

Sjoerdje Bourgonje
21-04-1957 – 25-12-2019

Stichting Lichtstraal is in 2018 in het leven geroepen door Sjoerdje Bourgonje. De stichting heeft als doelstelling het ondersteunen van (financieel) kleine ZZP-ers die zich inzetten voor het faciliteren/ondersteunen van bewustwordingsprocessen in zichzelf en anderen. Daarover leest je op deze website meer.

Om de sfeer aan te geven waarbinnen Stichting Lichtstraal werkt, noemen we een aantal kernbegrippen:

- Verbinding
- Een lichte energie
- Buiten de kaders durven denken, voelen en handelen
- Veiligheid
- Daadkracht
- Zuiverheid
- Speelsheid
- Openheid
- Erkenning geven aan wat zich aandient
- Zonder oordeel
- Her-innering
- Kleur bekennen
Hieronder lees je meer over de meest recente projecten die wij steunen.
Carrousel controle