Aanvragen voor ondersteuning van je project kunnen per mail worden ingediend bij Stichting Lichtstraal (zie kopje Aanvragen).

Het Bestuur van de Stichting beoordeelt of de aanvraag kan worden gehonoreerd. Hierbij is het gedachtegoed van de oprichtster van Stichting Lichtstraal, Sjoerdje Bourgonje, leidend.

De Bestuursleden zijn bekend met haar gedachtegoed. En het is uiteraard ook een voorwaarde dat  Stichting Lichtstraal over voldoende middelen beschikt.

Het is niet de bedoeling dat Stichting Lichtstraal het volledige benodigde bedrag financiert. Van de aanvrager wordt ook een bijdrage verwacht. Dit ter beoordeling van het Bestuur.

Het toe te kennen bedrag wordt eerst uitbetaald nadat de activiteit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit om te voorkomen dat de beoogde activiteit al strand tijdens de voorbereidingen, terwijl er al wel is betaald door de Stichting Lichtstraal. De aanvrager overlegt bij de aanvraag de relevante financiële gegevens en schrijft naderhand een kort verslag over de betreffende activiteit.

Stichting Lichtstraal maakt via Projecten bekend welke aanvragen er zijn gehonoreerd middels een verslag over de activiteit.