Hester Dam begeleidt mensen die door middel van hun stem ‘stem willen geven aan datgene wat er in je leeft’. Vreugde, verdriet of rouw, alles wil herkend en erkend worden. Hester verzorgt op 6 november twee workshops in de dorpskerk in Huizum (Leeuwarden) rond het thema ‘rouw en verlies’: een middagworkshop stembevrijding en ’s avonds mantra zingen.

Stichting Lichtstraal levert een bijdrage aan de zaalhuur.