Op 10 februari 2020 is de cheque t.w.v. €360,- officieel overhandigd aan het Zingen voor je leven koor Heerenveen. Lees het verslag in de Heerenveense Courant.

Koor Heerenveen

Het koor Zingen voor je leven Heerenveen is onderdeel van het landelijke korennetwerk ‘Zingen voor je leven’ wat deel uitmaakt van ‘Stichting Kanker in Beeld’. Deze koren zijn bedoeld voor mensen die zelf of in hun directe omgeving zijn geconfronteerd met kanker, in het verleden of in het heden. Door samen zingen kan er ruimte komen voor verwerking, het kan energie geven, maar ook troost en verbinding. Steeds meer wordt duidelijk hoe wezenlijk zingen (en vooral sámen zingen!) is in het welbevinden van de mens.

Koor Heerenveen is in februari 2016 opgericht door Sjoerdje Bourgonje. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het koor, totdat zij in augustus 2018 ziek werd en het werk niet meer kon voortzetten. Ik heb haar taak als coördinator en koorleider toen overgenomen. Vanuit de landelijke stichting kwam Saskia Beijderwellen er bij om het onderdeel stemexpressie te verzorgen. Dit zou eerst voor proef of voor tijdelijk zijn. Maar de samenwerking verliep vanaf het begin erg prettig en vanaf januari 2019 hebben we besloten om voortaan het koor met ons tweeën te leiden. Saskia is verantwoordelijk voor de stemexpressie, ik voor de zang. Het deel voor de pauze is stemexpressie, het deel erna is zingen uit de mappen (het liedrepertoire). We vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar in ieders gedeelte. Ook hebben we de afspraak dat we elkaar kunnen vervangen wanneer er ziekte of andere verhindering is. De coördinerende taak (administratie, boekhouding, bijhouden blogspotpagina, sturen van persberichten, kopiëren van bladmuziek, en dergelijke) ligt bij mij.

In september 2018 begonnen we met vier zangers/zangeressen, inmiddels is het een koor met ongeveer twaalf deelnemers. Ook zijn er twee deelnemers die momenteel niet meedoen maar wellicht weer aanhaken als zij daar weer ruimte voor hebben. We zingen eens per 14 dagen op vrijdagochtend. We zijn sinds september 2019 een koor met contributie (dus niet langer een inloopkoor, waarbij je betaalt per keer) en we hebben sinds september 2019 een andere locatie. De zangochtenden zijn nu in de Rinkelbom (Ateliers Majeur) te Heerenveen. Een perfecte locatie, met een mooie akoestiek en een piano. En een hele fijne setting eromheen: we participeren nu in het cultuuraanbod van Ateliers Majeur. Dit geeft mooie kansen voor bekendheid en samenwerking, zoals bijvoorbeeld het Cultuurklankfestival in februari en vermelding in het magazine van Ateliers Majeur (wat in Heerenveen en omstreken huis aan huis verspreid wordt).  

Tegelijkertijd blijven we een kwetsbaar koor, met mensen die door hun ziekte (of van hun naaste) af en toe moeten afhaken en soms helaas definitief. Toch hebben we goede moed voor de toekomst, mede door de nieuwe locatie, mede door de fijne groep die er inmiddels is en mede door de plezierige samenwerking van Saskia en mij. 

Een eigen website kan het koor zich niet permitteren, maar er is wel een blogspotpagina: http://www.zingenvoorjelevenheerenveen.blogspot.com

De pauze in het midden van de ochtend is een belangrijk onderdeel is wat betreft verbinding en contact onderling. Tegelijkertijd is het ook de verbinding tussen het eerste deel (stemexpressie) en het tweede deel (zingen van het liedrepertoire).

Stichting Lichtstraal zal een jaar lang voor het koor de koffie/thee in de pauze faciliteren. Op deze wijze zorgt Sjoerdje nog steeds voor het verbindende element, niet alleen zoals zij dit bij haar leven deed, maar ook erna.