Abe Boxem gaat een tussenjaar Liberal Arts volgen aan de Vrije Hogeschool.

Abe heeft de behoefte om aan zelfontwikkeling te werken: “We leven in een tijd van verandering, daardoor vind ik het belangrijk om de juiste mentaliteit te krijgen om deze verandering samen met anderen in de goede richting te leiden. Ik zie in de mensen om mij heen heel sterk de onzekerheid en verschillen naar voren komen. Ik voel het belang van het zorgen voor mezelf en de ander”.

Stichting Lichtstraal heeft een subsidie beschikbaar gesteld in de tegemoetkoming van de studiekosten.